توضیحات

کتاب حاضر مجموعه ‌ای از داستان ‌های کوتاه برپایه حوادث پلیسی و جنایی است که از میان چندین کتاب انتخاب و برای اولین ‌بار به فارسی ترجمه و منتشر می ‌گردد. نویسندگان داستان ‌ها علاوه بر داشتن داستان‌هایی جذاب، یک خصوصیت دیگر را نیز رعایت کرده ‌اند که همانا «ایجاز» و بیان داستان در حداقل سطرهاست. در واقع خواننده با دنبال کردن هر داستان متوجه این مطلب می ‌شود که اصل و پی رنگ داستان به گونه‌ای است که شاید بتواند به یک کتاب یا داستان چند ده صحفه ‌ای و یا سوژه ‌ای برای یک فیلم پلیسی جنایی مبدل گردد ولی این نویسندگان که همگی در این زمینه صاحب نام هستند با محدود کردن صفحات به داستان‌هایی کوتاه و اثرگذار رسیده ‌اند

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب