Description

هدف از تنظیم کتاب آموزش تنبک دوره مقدماتی، تالیف داریوش اسحاقی، آموزش پنج حرکت اصلی که نزد اکثر نوازنده‌گان، معمول است، می‌باشد تا در اجرای حرکات، به آسانی به ترکیب آن‌ها نیز مسلط شود. در این روش، ابتدا حرکات دست راست و چپ، به طور جداگانه داده می‌شود و برای ترکیب حرکات، از تمرین‌های تبدیلی استفاده شده است تا به تدریج حرکات کامل و هنرجو با درنگی منطقی وارد مرحله‌ی بالاتر گردد.

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آموزش تنبک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *