Availability: In Stock

آواز ماهی بی نام

$17

2 in stock

Description

«آواز ماهی بی نام» اولین مجموعه داستان «رضا جمالی حاجیانی»ست، شاعری از جنوب که حالا داستان هایش به عنوان اولین کتاب مجموعه ی «آورده اند که…» نشر گمان منتشر شده است. داستان های حاجیانی همگی برآمده از تجربه ی زیسته ی نویسنده ای برخاسته از اقلیم جنوب هستند. اقلیمی پر از شگفتی، گرما و عطش، دشت های لم یزرع و دریای خروشان. نویسنده ی سربرآورده از جغرافیای جنوب، خاطره هایی را با خود حمل می کند که یا باید در خاطره ی رنجش درمانده باقی بماند و یا باید با اتصال رنجش به محنتی بزرگ تر نمودی از این گفتار نیچه شود: «گرچه بر روی زمین، انبوه مرداب ها و محنت هاست، آن که سبک پاست بر سر گل و لای چنان می دود و می رقصد که بر سر یخ هموار.»

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آواز ماهی بی نام”

Your email address will not be published. Required fields are marked *