موجودی: موجود

آیا تو نیمه گمشده ام هستی ؟ باربارا دی انجلس

$22

1 عدد در انبار

توضیحات

«در آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر  روی این کرهی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق  بوده است  که در یکلحظه  مرد و زنی را آنچنان بهسوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانهی بدن آنها بذر شما متولد گردد.» جملهای که در بالا خواندید متعلق به باربارا دی آنجلیس نویسنده، مجری و مشاور ازدواج آمریکایی است. این مجری مشهور از سال 1994 برنامهای دربارهی عشق و رابطه دارد و سالانه بسیاری از مردم آمریکا به تماشای برنامههای او میروند و با خرید کتابهایش به دانش علمی خود میافزایند

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب