موجودی: موجود

ارثیه ایرانی

$10

2 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

چرا خودتو کنار می کشی؟ چرا مثل یه بیگانه با ما رفتار می کنی؟ مگه تو مال این خونه نیستی؟ مگه با ما زیر یه سقف زندگی نمی کنی؟ پس کو؟ محبتت کو؟ تو الان خوب از وضع مون باخبری. ما یه خانوادة جمع و جوری نیستیم؛ چون هیچوقت نخواسته یم پشت به پشت هم بدیم و زندگی مونو به یه ترتیبی مهارش کنیم، چون هر کدوم یه سازی رو کوک کردیم… من بیس ساله تو این محل زندگی می کنم. فردا پس فردام می رم پی کارم؛ در حالیکه جز یه نام چیزی ازم نمونده، یه نام خشک و خالی.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب