Availability: In Stock

از دل گریخته ها

$34

1 in stock

Description

مجموعه ی “از دل گریخته ها” از نه داستان تشکیل شده است که درباره حرم شاهی ،ملیجک و زنان حرم ناصری و یک داستان در باب شاهنشاه است. روایت ها با تکیه به تخیل و بستر تاریخی مخاطب را در سرسراها و اندرونی دوران ناصرالدین شاه و کشمکش های آن ایام فرو می برد تا از لذت خوانش بهره مند شود. بهنود به عنوان یک روزنامه نگار در روزنامه های متفاوتی کار کرده است. وی جزو معدود افرادی است که در دو نظام متفاوت در سطح بالایی اجازه قلم زنی داشته است. وی در دوران حکومت پهلوی سردبیر روزنامه سراسری آیندگان (یکی از سه روزنامه اصلی کشور به همراه کیهان و اطلاعات) بود و در دوره حکومت جمهوری اسلامی نیز سردبیر مجله تهران مصور و نویسنده نشریه آدینه بوده است.

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “از دل گریخته ها”

Your email address will not be published. Required fields are marked *