Availability: In Stock

اعتمادورزی، با شتاب

$20

1 in stock

Category:

Description

نگارنده در این کتاب با ارائه مدلی، چگونگی اعتمادسازی را در پنج سطح بررسی می‌کند. در این مدل، پنج سطح اعتمادسازی عبارتند از: اعتماد به خود، اعتماد در سطح ارتباط با دیگران، اعتماد در سطح سازمان، اعتماد در سطح بازار و اعتماد در سطح اجتماع. نگارنده با ارائه مثال‌های ساده در زندگی روزمره خود، اطرافیان و افراد نامور، نکاتی بسیار کاربردی در زمینه اعتمادسازی را به خوانندگان می‌آموزد. خواندن این کتاب آموزنده برای همه مدیران و رهبران سازمان‌های کشور مناسب است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اعتمادورزی، با شتاب”

Your email address will not be published. Required fields are marked *