موجودی: موجود

افسانه دولت

نویسنده: نجف دریابندری

$31

2 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

امروزه ما با رضایت خاطر پیشرفت روز به روز و حتی لحظه به لحظه‌ی فناوری و علوم را دنبال می‌کنیم و اگر هم به افسانه‌ای بر بخوریم با تعقلی فخر فروشانه به آن گوش می‌دهیم. گمان می‌کنیم بین دنیای امروز مدرن و دوره‌ای که افسانه‌ها متولد می‌شدند و آشکارا در آن جریان داشتند؛ فاصله‌ای بعید و برگشت‌ناپذیر وجود دارد. ولی چه چیزی سبب می‌شود چنین فاصله‌ای بعید بین خودمان و اقوام بدوی ببینیم؟ در جواب، ما به پیشرفت عقل و دستاورد‌های آن در باورها و اعمالمان تکیه می‌کنیم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم