Description

کودک از بدو تولد در هویت هایی چندلایه و پویا پیچیده شده است که دانسته یا ندانسته بر تصمیم ها و رفتارهایش تاثیر می گذارند. خانواده مهم ترین نهادی است که هویت را با صورت بندی زبان رقم می زند و باورهای پایه درباره زیست جهان و مهارت های اولیه برای زیستن را به کودک منتقل می کند. سایر منابع هویت بخش مانند جنسیت، ملیت، دین، زبان، نژاد و…هریک رنگ و بوی خود را بر هویت فرد می زند…

Additional information

نویسنده کتاب

مترجم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اقتصاد هویت”

Your email address will not be published. Required fields are marked *