موجودی: موجود

امپریالیسم

نویسنده: مهدی تدینی

$39

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

کتاب عناصر و خاستگاه های توتالیتر که در سال 1951 منتشر شد ، اولین اثر مهم هانا آرنت بود ، که در آن او نازیسم و استالینیسم را به عنوان عمده ترین جنبش های سیاسی توتالیتر در نیمه ی اول قرن 20 توصیف و تحلیل می کند. این کتاب به طور مرتب در لیست یکی از بهترین کتاب های غیر داستانی قرن بیستم قرار می گیرد. این کتاب در ایران در سه جلد جداگانه منتشر شده است که شامل کتاب های توتالیتاریسم، یهودی ستیزی و امپریالیسم است. کتاب امپریالیسم جلد دوم این مجموعه ی سه گانه است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم