موجودی: موجود

اندیشه یونگ

$14

1 عدد در انبار

توضیحات

یونگ در زمره ی نخستین اندیشمندانی بود که از راه همفکری با فروید به شکل گیری مفاهیم نظریه ی روانکاوی یاری رساند. ولی او متعاقبا راه خود را از راه استاد جدا کرد و مکتب جدیدی را با نام «روانشناسی تحلیلی» بنیاد گذاشت.
یونگ در عین اینکه بر دیدگاه فروید مبنی بر وجود ضمیر ناخودآگاه صحّه می گذارد، قائل به گونه ای دیگر از ضمیر ناخودآگاه نیز هست که دیگر نه مبّین اندیشه ها و آرزوهای کام نیافته و هراس های فردی، بلکه مخزن گرایش ها و افکاری است که در نزد همه ی ابناء بشر مشترک هستند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم