موجودی: موجود نیست

انرژی به توان 2

شناسه: 9786226683753

$20

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

هر شعبده‌باز به ‌درد بخوری می‌داند که مهم‌ترین عنصر در نمایش شعبده‌بازی، ایجاد حواس‌پرتی است. شعبده‌باز توجه مخاطبان خود را از آنچه واقعاً انجام می‌دهد پرت کرده و به‌سمت چیزی دیگر جهت می‌دهد که به ‌نظر مهم می‌آید؛ اما اصلاً مهم نیست. این دقیقاً همان کاریست که ما انجام داده‌ایم. تمام توجه‌مان را به دنیای فیزیکی معطوف کرده‌ایم.
دروغ‌های حسی‌ای که تحویل‌مان داده‌اند، باعث شده‌اند ما فراموش کنیم که آنچه نامرئی است و آنچه با چشم قادر به دیدنش نیستیم، در مقایسه با آنچه قادر به دیدنش هستیم، در زندگی‌مان اهمیت و ارزش بیشتری دارد. فیزیک کوانتوم به ما می‌گوید که قلمروِ انرژی نامرئی یا همان میدان ممکنات بالقوه، نیروی اصلی اداره‌کنندۀ قلمروِ فیزیکی است. این میدان، همان طرحی است که واقعیت ما را شکل می‌دهد.