Availability: In Stock

انسان و انتخاب دشوار

$12

1 in stock

Description

قربانی‌گری، یکی از ناخوشی‌ها و بیماری‌های فراگیر بشریت است. این پدیده در همه‌جا و همه زمان‌ها به فراوانی دیده می‌شود. بیشتر گزارش‌ها و اخبار حاکی از وجود افرادی است که خود را به نوعی قربانی می‌بینند. مردم همواره در پی کسی هستند تا سرزنش‌اش کنند. همیشه در جستجوی مقصر بیرونی هستند، چه این آزارگر قابل سرزنش والدین یا آموزش و پرورش، فرهنگ یا شرایط و موقعیت‌های جاری زندگی، یا فردی خاص، مشخص و گاه خدا و پدیده‌های طبیعی مثل برف و باران و زلزله باشند. درواقع هر قربانی (مظلوم) نیاز به یک آزارگر یا (ظالم) دارد. اما همیشه ظالم یا آزارگر فرد یا شخص نیست. ظالم می‌تواند شرایط، موقعیت، رخدادها یا طبیعت باشد.

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “انسان و انتخاب دشوار”

Your email address will not be published. Required fields are marked *