Availability: In Stock

انسان گرایی در سعدی

$14

1 in stock

Category:

Description

تجدد راستین ایرانی که چندی است در کشور گسترش یافته است نه شیفته و مرعوب ناآگاه غرب است نه دلزده به همان اندازه ناآگاه از سنت ایران. چنین تجددی تنها با بازیابی و شناخت نقادانه سنت ایرانی شدنی است. شناختی که در عین تسلط بر سنت ایران باید دستاوردهای نقد و نظر امروزی جهان را هم بشناسد. شناخت ژرفای سنت ایران بدون بازخوانی سعدی کاری سخت دشوار است. برکشیدن جایگاه اندیشه او در ساخت‌بخشیدن به زبان فارسی و فرهنگ ایران و گسترانیدن اندیشه‌هایی نو کاری بنیادین در شناختن و ساختن تجددی ایرانی است. خواست ما در اینجا بازخوانی نوشته‌های سعدی از دید روایتش از انسان‌گرایی و شناخت‌شناسی است. از این راه می‌خواهیم بهره اش در تجدد ایران را بشناسیم.

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “انسان گرایی در سعدی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *