موجودی: موجود

انسان گرایی در سعدی

$14

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

تجدد راستین ایرانی که چندی است در کشور گسترش یافته است نه شیفته و مرعوب ناآگاه غرب است نه دلزده به همان اندازه ناآگاه از سنت ایران. چنین تجددی تنها با بازیابی و شناخت نقادانه سنت ایرانی شدنی است. شناختی که در عین تسلط بر سنت ایران باید دستاوردهای نقد و نظر امروزی جهان را هم بشناسد. شناخت ژرفای سنت ایران بدون بازخوانی سعدی کاری سخت دشوار است. برکشیدن جایگاه اندیشه او در ساخت‌بخشیدن به زبان فارسی و فرهنگ ایران و گسترانیدن اندیشه‌هایی نو کاری بنیادین در شناختن و ساختن تجددی ایرانی است. خواست ما در اینجا بازخوانی نوشته‌های سعدی از دید روایتش از انسان‌گرایی و شناخت‌شناسی است. از این راه می‌خواهیم بهره اش در تجدد ایران را بشناسیم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب