توضیحات

کتاب «این سه زن» که در سال 1398 سری شانزدهم آن توسط نشر علم منتشر شده است سوژه ی خود را زندگی پرفراز و نشیب سه زن به نام های “اشرف پهلوی، “ایران تیمورتاش” و ” مریم فیروز” قرار داده است. کتابی که به قلم «مسعود بهنود» روایتی پر مخاطره به خود گرفته است.
«این سه زن» روایت تاریخی مفصلی از انتهای حکومت قاجار تا اواسط حکومت محمدرضا پهلوی ارایه می کند که علاوه بر آشنایی به زندگی سه شخصیت اصلی کتاب، مخاطب می تواند با دوره ای تاریخی از ایران معاصر آشنا شود. هرچند نباید غافل شد و به روایت شخصی نگارنده در مورد حقایق ماجرا بسنده کرد.در این کتاب علاوه بر اینکه در مورد زندگی رضاشاه از کودکی تا به قدرت رسیدن و مرگش مسائل و اموراتی را شرح می دهد، در عین حال هم اشاراتی به این سه زن میکند. فصل های پایانی کتاب در مورد اتفاقات بعد از رضاشاه است. اقدامات این سه زن و تاثیراتی که ایران تیمورتاش ، اشرف پهلوی و مریم فیروز بر سرنوشت دولت پهلوی و کشور گذاشته اند. در نهایت بدلیل سبک داستانی و علی الخصوص نثر روان نویسنده به راحتی می توان آن را به هر نوع مخاطبی با هر سلیقه ای پیشنهادش داد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب