موجودی: موجود

بارون درخت نشین

نویسنده: پرویز شهدی
شناسه: 9789643510176

$26

3 عدد در انبار

دسته بندی: demo

توضیحات

کتاب بارون درخت نشین نوشتهی ایتالو کالوینو است. این کتاب برای نخستین بار در سال 1957 در ایتالیا منتشر شد. پرسشگری فلسفی هستهی داستان این کتاب است و در طول سالیان دراز موردتوجه منتقدین ادبی قرارگرفته است. این کتاب به شیوهی پست‌مدرن نوشته‌شده است و در دستهی بهترین رمانهای پست‌مدرن قرن بیستم قرار میگیرد. سبک و سیاق دیوانهبازیهای یک ایتالیایی به‌خوبی در این رمان پیداست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم