Description

اساس اداره کائنات یک قانون هست ،قانونی بزرگ که البته ظهور و بروز آن در شکل های مختلفی متجلی است. اما این قانون نهایتا یک قانون است نه چند قانون.هریک از شما تا اندازه ای با برخی نمایش های این قانون آشنا هستید اما یقین بدانید از برخی دیگر و بعضا بسیاری دیگر از نمایش ها نااگاهید.
کتاب حاضر که توسط ویلیام واکر به رشته تحریر در آمده است علاوه بر معرفی قانون جذب ،جنبه های ذهنی و شخصیتی افراد و راه های تکامل آن ها را بررسی میکند.

Additional information

نویسنده کتاب

مترجم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بازتاب ذهن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *