موجودی: موجود

بازگشت گام به گام هلر به زادگاه

$21

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

نویسنده قصه ای مدرن و سیاسی نوشته است. در این رمان هم مانند آثار دیگرش، داده ها و واقعیت های مسلم را گرد می آورد، تحلیل می کند و جریانات اجتماعی پس پرده را آشکار می سازد، دست شخصیتها را برای کنش هایشان باز می گذارد و زمینه های سیاسی، روان شناختی و اجتماعی این کنش ها را باز می نماید. بی حشو و زواید، در زبانی شفاف و قابل درک و به همین دلیل بسیار هنرمندانه، نه خشک و نه موعظه گرانه. داستان مارتین هلر روزنامه نگار مجذوب می کند، غمگین، خشمگین و کنجکاو می سازد و دست آخر تشجیع می کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب