Availability: In Stock

بازی ها و تمرین ها

$28

1 in stock

Category:

Description

اما چرا کتابی در مورد بازی‌ها و تمرین‌ها؟ بازی چه ربطی به مقوله جدی توسعه بین‌الملل یا بازسازی سازمانی دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در نظریه یادگیری جستجو کرد. متخصصان آموزش به این نتیجه رسیده‌اند که میزان یادگیری افراد از طریق گوش کردن منفعل و یادداشت برداری بسیار کم است. ما تنها 10 درصد آن‌چه را می‌خوانیم، 20 درصد آن‌چه را می‌شنویم، و 30 درصد آن‌چه را می‌بینیم به خاطر می‌سپاریم. اما با استفاده از ترکیبی ازحواس، منحنی حافظ به گونه‌ای چشمگیر افزایش پیدا می‌کند به ترتیبی که 50 درصد آن‌چه را می‌بینیم و می‌شنویم، 80 درصد آن‌چه را در موقعیتی ویژه بیان می‌کنیم، و 90 درصد آن‌چه را بیان می‌کنیم و انجام می‌دهیم در ذهنمان می‌ماند. انجام دادن و تمرین کردن بسیار مهم است. بازی‌ها و تمرین‌های کتاب حاضر به دقت و با در نظر گرفتن کاربری میان فرهنگی، بویژه در زمینه توسعه بین‌الملل، انتخاب شده‌اند

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بازی ها و تمرین ها”

Your email address will not be published. Required fields are marked *