موجودی: موجود

بازی ها و تمرین ها

$28

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

اما چرا کتابی در مورد بازی‌ها و تمرین‌ها؟ بازی چه ربطی به مقوله جدی توسعه بین‌الملل یا بازسازی سازمانی دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در نظریه یادگیری جستجو کرد. متخصصان آموزش به این نتیجه رسیده‌اند که میزان یادگیری افراد از طریق گوش کردن منفعل و یادداشت برداری بسیار کم است. ما تنها 10 درصد آن‌چه را می‌خوانیم، 20 درصد آن‌چه را می‌شنویم، و 30 درصد آن‌چه را می‌بینیم به خاطر می‌سپاریم. اما با استفاده از ترکیبی ازحواس، منحنی حافظ به گونه‌ای چشمگیر افزایش پیدا می‌کند به ترتیبی که 50 درصد آن‌چه را می‌بینیم و می‌شنویم، 80 درصد آن‌چه را در موقعیتی ویژه بیان می‌کنیم، و 90 درصد آن‌چه را بیان می‌کنیم و انجام می‌دهیم در ذهنمان می‌ماند. انجام دادن و تمرین کردن بسیار مهم است. بازی‌ها و تمرین‌های کتاب حاضر به دقت و با در نظر گرفتن کاربری میان فرهنگی، بویژه در زمینه توسعه بین‌الملل، انتخاب شده‌اند

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب