موجودی: موجود

با من اینگونه سخن بگویید زبان نظریه انتخاب

$10

1 عدد در انبار

توضیحات

طبق نظریة انتخاب، ما تمام افکار و اعمالمان را به طور مستقیم و تقریبا تمام احساسات و سازوکار بدنمان (فیزیولوژی) را به طور غیرمستقیم، خودمان انتخاب می‌کنیم. احساسات ما هرچقدر که ناخوشایند باشد، حتی بخش زیادی از آنچه هنگام درد و رنج در بدنمان رخ می‌دهد، نتیجة غیرمستقیم اعمال یا افکاری است که انتخاب کرده‌ایم. در نظریة انتخاب، گلسر توضیح می‌دهد که چرا و چگونه ما به این انتخاب‌های ناکارآمد و رنج‌آور دست می‌زنیم و چه‌طور می‌توانیم انتخاب‌های بهتر و کارآمدتری بکنیم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم