Availability: In Stock

بیداری قهرمانان درون

$24

2 in stock

Description

“تلاش قهرمانانه این است که” بله ” به خود بگویید و با این کار ، در جهان انسانی کاملا زنده تر و موثر تر شوید … قدم به راهی بگذارید که پر از خطرات و مشکلات است. اما پاداش های بزرگی به شما می دهد: پی بردن از ظرفیت های موجود موفقیت در جهان ، شناخت اسرار روح انسان ، و فرصتی برای یافتن و بیان هدایای بی نظیر که در جهان وجود دارد اما فقط یک قدم مانده تا به آنها برسیم.

Additional information

نویسنده کتاب

مترجم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بیداری قهرمانان درون”

Your email address will not be published. Required fields are marked *