موجودی: موجود

خانوم

شناسه: 123123123113

$92

10 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

“خانوم” به قلم “مسعود بهنود”، روایت زنی است که خون قاجار در رگ دارد؛ او که نوه ی مظفرالدین شاه و خواهرزاده ی محمدعلی شاه قاجار بود، قصه ای رها شده و خفته در دل گور بود که به قلم “مسعود بهنود” از نو به زندگی بازگشت. “خانوم” با زنان هم دوره ی خودش فرق دارد و قدم در دنیایی متفاوت از جهان بسته ی زنان عصر خودش گذاشته است. پدرش خانی است مستبد و خوش گذران و مادرش زنی ساکت و بی سر و صدا است که همواره موردظلم همسرش واقع شده است. راهنمای “خانوم” برای ورود به این دنیای جدید، خاله ی کوچکش نزهت است که خود دختری است آگاه و روشنفکر و به وسیله ی اوست که “خانوم” با کتاب خوانی، زبان آموزی و هنر آشنا می شود. این خاله ی باسواد و آگاه، چشم او را به روی مشکلات کشور و محدودیت هایی که متوجه زنان است، باز می کند اما در بحبوبه ی خلع محمدعلی شاه از سلطنت و تصمیم او به فرار، “خانوم” را به ولیعهد مملکت، احمد میرزا، نامزد کرده اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب