موجودی: موجود نیست

خشم و هیاهو

شناسه: 9789463512309

$42

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

این کتاب داستان سقوط و انحطاط یک خانواده به نام کامپسون است‌که از زبان 4 نفر ازاعضای‌اصلی این خانواده روایت می‌شود. اول دختر خانواده که فاکنر او را قهرمان این داستان می‌داند، با نام اصلی بنجامین کامپسون و نام مخفف بنجی. کونتین کامپسون بزرگترین فرزند خانواده‌کامپسون و جیسون کامپسون فرزند وسطی آقای‌کامپسون، نکته اصلی اینجاست خود ویلیام فاکنر هم به‌عنوان راوی چهارم در فصل ‌آخر کتاب باتمرکز روی شخصیتی به نام دلسی این داستان را روایت می‌کند. رویدادها در محدوده‌ مکانی جفرسون، می‌سی‌سی‌پی، و کالج هاروارد آمریکا رخداده‌اند. محدوده‌ زمانی رخدادهای این‌اثر هم بین سالهای1898 تا 1928 میلادی ثبت شده‌ است.