موجودی: موجود

دام نبوغ

$30

1 عدد در انبار

توضیحات

نبوغ یکی از رازآمیزترین مفاهیم بشری است. برای پی بردن به این واقعیت، کافی است توجه داشته باشیم که واژه‌ی نبوغ، بسته به بسترهای متفاوتی که در آن‌ها به کار می‌رود، معانی متعدد و چه بسا متضادی را به ذهن متبادر می‌سازد. نزد برخی، نبوغْ مایه‌ای الهی دارد. کسانی که به چنین برداشتی از نبوغ قائلند، نوابغ را انسان‌هایی ویژه و متمایز می‌دانند که قادرند از مجرای کشف و شهود و الهام به بصیرت‌هایی دست یابند که برای آحاد مردم غیرقابل دسترس می‌نمایند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم