موجودی: موجود

دنیای کوچک دن کامیلو

نویسنده: جمشید ارجمند

$15

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

شخصیت های اصلی در دنیای کوچک دن کامیلو.نمادهای ساده و زنده دو جریان عمده حاکم بر شرایط جامعه و زمان و مکان خویشند.به عبارتیفاگر هریک از عناصر اصلی«این دنیای کوچک»یعنی افراد ومحیط آن.جابه عناصر نمادین دیگری بدهد-حتی عناصر و نمادهای جامعه ای که خواننده در هرجای جهان در آن قرار دارد-نتیجه امر تقریبا مشابه همین وضع خواهد بود.دن کامیلو ،کشیشی است باهوش،رند،ساده،خوش قلب،جوانمرد،خشن،مومن،زورمند.جوج…روستایی؛په پونه نیز مردی است زورمند،جوج خوشقلب،مهربان ،خشن ساده لوح،جوانمردفجزم اندیش،کم سواد،با روحیه ای نا مستحکم مایل به حیله گری اما ناتوان،از آن روستایی و… کمونیست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم