موجودی: موجود نیست

دیوان کامل ایرج میرزا

$69

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

ایرج میرزا که در میان خاطرات پر از رنج و دردش، خاطره ای خوش از مادری مهربان داشته، اشعاری به یاد ماندنی در این مضمون از خود به جای گذاشته است. اشعار زیبایی که از محافل تا مدارس نقل زبان بزرگ و کوچک شده است. این قطعه ی بی نظیر از اشعار ایرج میرزا را همگان خوانده یا شنیده اند:
گویند مرا چو زاد مادر
پستان به دهن گرفتن آموخت
شب ها بر گاهواره ی من
بیدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پابه پا برد
تا شیوه ی راه رفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخت
پس هستی من ز هستی اوست
تا هستم و هست دارمش دوست