موجودی: موجود نیست

رازهای سرزمین من

$131

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

یکی از شاهکارهای ادبی رضا براهنی کتاب رازهای سرزمین من  میباشد که در دو جلد بچاپ رسیده است.روایت این رمان در زمان پیش از انقلاب میباشد و شرح زمان نیم قرن پیش است و به شهرت بسیار در داخل و خارج رسیده است و به زبانهای دیگر برگردانده شده است.کارکتر اصلی رمان رازهای سرزمین من مردی است بنام حسین تنظیفی میباشد که در قتل یک افسر خارجی حضور داشته البته بعنوان شاهد و بدلایلی نامعلوم تا وقوع انقلاب سال 57 در زندان محبوس است.و پس از ازادی  در پی خانمی است که خواهر همسر شخصی ساواکی است بنام مهرداد. و در پی تهمینه است

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب