موجودی: موجود نیست

رباعیات خیام(جیبی)

شناسه: 1899206

$23

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

گزیده بهترین و زیباترین اشعار رباعی حکیم عمر خیام نیشابوری که مضمون بیشتر اشعارش در مورد زندگی مادی و معنوی، خوش بودن و زندگی کردن در زمان حال می باشد.
چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را