موجودی: موجود

ضد یادها

$56

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

از آن 28 مرداد تا 15 خرداد ده سال بعد، انگار که نه که ده سال گذشت. چه عجله ای داشت به بزرگ شدن. انگار نه که پدرش زندان بود در بیشتر آن سال ها و از چشم او نهان. همسن و سال های او همه در کار بزرگ شدن بودند و او غرق در کاری دیگر هم بود. کاری که خود خواسته بود و روزگار برایش برگزیده بود، پس نه وقت دوچرخه سواری داشت و نه مهلت رانندگی آموختن، نه سربازی رفت و به همه آن کارها که جوانان آن نسل می کردند، از آن جمله سیاسی شدن، به آن معنا که انتخاب راه و مرامی بود و گرمایی به زندگی همه داد اما نه او.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب