موجودی: موجود نیست

فقر احمق می کند

شناسه: 9786225734234

$28

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

کتاب فقر احمق می‌کند، به تأثیر کمیابی و پیامدهای منفی آن در زندگی اشاره می‌کند. سندهیل مولاینیتن و الدار شفیر نویسندگان کتاب فقر احمق می‌کند، با سال‌ها تحقیق و مطالعه دریافتند که فقر به ویژگی‌های شخصیتی و عدم مدیریت درست منابع بستگی ندارد. افراد فقیر تحت پدیده‌ای به نام کمیابی نمی‌توانند ذهن خود را بر روی تصمیمات درست متمرکز کنند و درنتیجه، هر روز به فقر خود دامن می‌زنند. برای مثال دانشجویی که مدام به فکر پرداخت شهریه دانشگاه است چگونه می‌تواند روی درس خود متمرکز شود؟! کتاب فقر احمق می‌کند تنها بر روی فقر متمرکز نشده بلکه جنبه‌های دیگری مانند کمبود زمان یا کمبود روابط اجتماعی را نیز جزو کمیابی دسته بندی می‌کند.