موجودی: موجود نیست

نغمه آتش و یخ رقص با اژدها

شناسه: 9786002911360

$42

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

رقص اژدهایان نامی است که به یکی از جنگ های داخلی در وستروس داده می شود و به نظر میرسید در این کتاب بالاخره دنریس تارگرین و ارتشش پس از انتظار طولانی به وستروس حمله خواهند کرد. اما مارتین در کامیک کان 2006 اعلام کرد که لزوما همچین اتفاقی در کتاب نخواهد افتاد.
زمانی که مارتین قصد داشت مجموعه را به صورت یک سه گانه در بیاورد، رقصی با اژدهایان عنوان کتاب دوم مجموعه بود و حتی در برخی از نسخه های آمریکایی کتاب بازی تاج و تخت از آن به عنوان جلد بعدی یاد شده بود. سپس قرار بود که رقصی با اژدهایان نام کتاب چهارم باشد.