موجودی: موجود نیست

نگاهی به شاه

شناسه: 172463

$56

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

این کتاب از هزاران صفحه اسناد تاریخی از چند کشور و بخصوص ایران جمع آوری و نوشته شده است. از این کتاب چند ترجمه وارد بازار ایران شده است اما به گفته خود آقای میلانی، ترجمه های بدی می باشند. آقای عباس میلانی می خواهد که این کتاب که نوشته خود ایشان می باشد با متن اصلی در دسترس تمام ایرانیان قرار گیرد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب