موجودی: موجود

شعر زمان ما ( هوشنگ ابتهاج)

نویسنده: فیض شریفی
شناسه: 9786222673000

$50

3 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

«شعر زمان ما» نام عام کتاب هایی است که انتشارات نگاه هرچند ماه یکبار، یکی از مجلدات آن را انتشار خواهد داد. با این منظور که خوانندگان و علاقمندان شعر این زمان خاصه دانشجویان و شاعران جوان بتوانند با فضای راستین شعر این روزگار، که صور گوناگون آن، صرفآ در آثار چند شاعر پیشرفته امروز تجلی یافته است، آشنایی یابند.چنین کتاب هایی، ضمن اینکه موفق ترین شعرهای هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نیز شامل مقدمه ای خواهد بود که بیش یا کم مسیر خاص خود شاعر را از آغاز ایام شاعری او تا امروز نشان خواهد داد. و درست از همین جاست که این مجلدات با منتخبات و برگزیده های معمول و متداول تفاوت می کند.این مقدمه، همه مختصات و کیفیات شعر شاعر و همه جوانب کار او را دربر خواهد داشت: چگونگی سرایش، زبان وسیله و زبان شعر، محتوا، «دید» و جهان بینی، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری، ساختمان خاص و فضای ویژه و به طور کلی ضعف ها و قدرت های او را… و…بدیهی است کتابی از این دست، وقتی به نسبت کامل و جامع خواهد بود که در عین حال، راه ورود به فضای ویژه اشعار هر شاعر را که در حقیقت مربوط به زبان ویژه شعری اوست حتی الامکان نشان دهد.

توضیحات تکمیلی

مترجم