موجودی: موجود

پرسش گری سقراطی

$7

1 عدد در انبار

توضیحات

“پرسش گری سقراطی” به قلم دکتر “علی صاحبی” کتابی است که قابلیت استفاده “در روان درمانی و مشاوره” را داشته و می توان از آن در “پرورش هنر و مهارت پرسش گری” بهره برد . یکی از اصلی ترین ویژگی های شناخت درمانی روش “پرسش گری سقراطی” می باشد. این شیوه پرسش گری سبب می شود تا چارچوب ذهنی افراد از ذهنیت خودآیند به ذهنیت پرسش گر میل پیدا کند. به این ترتیب درمانگر می تواند از مطالب این کتاب استفاده کرده تا فرد مراجعه کننده را به سمت پیدا کردن روش های جدید حل مشکل و “پرسش گری سقراطی” سوق دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب