موجودی: موجود

کوزه بشکسته

شناسه: 123123123115

$62

6 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

“کوزه بشکسته” نوشته ی “مسعود بهنود”، از نظر زمانی متعلق به دوران پهلوی اول و اواخر سلطنت رضاشاه است و سپس با سرعت به انتهای قرن بیستم می رسد. آنچه در روایت “مسعود بهنود” از “کوزه بشکسته” با آن مواجه هستیم، داستانی است که از شخصیت هایی نظیر محمدرضا پهلوی، حسین فردوست، مهرپور تیمورتاش و دختر یک کلنل انگلیسی به نام آلیس تشکیل شده است. آلیس فرزند کلنل گلن وایت و لیدی شارلوت بوده و پدر او از نیروهای سرشناس نظامی در جنگ هندوستان بوده است. زمانی که ولیعهد با همراهان خود حسین فردوست و مهرپور تیمورتاش برای ادامه ی تحصیل راهی فرنگ می شود، در خانه ای اقامت می گزیند که آلیس نیز در آن زندگی می کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب