موجودی: موجود نیست

275روز بازرگان

شناسه: 9789644050497

$71

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

275 روز بازرگان” اثری است از “مسعود بهنود” که در ادامه ی بررسی عملکرد دولت های ایران، این بار به “نقد و تفسیر نخست وزیر مهدی بازرگان” می پردازد. این اثر در واقع، تاریخی از تحولات ایران ارائه می کند که از سرنگونی رژیم پهلوی تا خاتمه ی راه دولت موقت، به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان را تجزیه و تحلیل می نماید.
“مسعود بهنود” کتاب را با نجوای اعتراضات مردم که رفته رفته به فریاد انقلاب تبدیل شد آغاز کرده و این برهه ی التهاب آمیز تاریخ معاصر ایران را تا درماندگی شاه وقت، استیصال او در حفظ سلطنت و نهایتا خروج از ایران و رو به وخامت رفتن بیماری اش پیگیری می کند. سپس نوبت به دولت سی و هفت روزه ی بختیار می رسد که تا پیش از این سیاست مداری گمنام بود و در این برهه تلاش کرد تا با چنگ و دندان، سلطنت از دست رفته را حفظ کند و در مقابل انقلاب مردمی بایستد. کوشش های او نیز با شکست رو به رو شده و سرانجام با ورود امام خمینی (ره)، کابینه ی مهندس مهدی بازرگان، به عنوان نخست وزیر منتخب روی کار می آید.