موجودی: موجود نیست

40اهنگ برگزیده برای پیانو

شناسه: 12312312320

$20

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

این مجموعه شامل قطعاتی لطیف با تنظیمی در سطح بالا طراحی گردیده است، این کتاب مورد استقبال عمومی به ویژه معلمین پیانو و هنرجویان قرار گرفته است که شامل قطعاتی از مقدماتی تا پیشرفته میباشد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب